Menu


  Rychlé vyhledávání


       Aktuality

Aktuality

Informační středisko pro environmentální vědy (ISEV) je pracovištěm Centra pro otázky životního prostředí v Praze. Úzce spolupracuje s Knihovnou společenských věd T.G.M. v Jinonicích.


Poskytuje


  • globální informace o dostupnosti různých typů dokumentů z oblasti životního prostředí v České republice

  • možnost vyhledávání dokumentů z fondu Knihovny společenských věd T.G.M. v Jinonicích pomocí tezauru 

  • přehled o elektronických zdrojích pro problematiku životního prostředí

  • přehled českých a vybraných světovým periodik s problematikou životního prostředí

  • odkazy k elektronickému vyhledávání tzv. šedé literatury, tj. výzkumné zprávy, sborníky z konferencí, diplomové práce, ad.

  • přehled knižních novinek pro problematiku životního prostředí

  • on-line slovníky a encyklopedie pro problematiku životního prostředí

  • přehled důležitých národních i mezinárodních organizací zabývajících se problematikou životního prostředí

  • monitoring aktuálních informací o životním prostředí v médiích
Toto informační středisko vzniklo v rámci projektu spolufinancovaného Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hl.m. Prahy“
Tento dokument ..    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.06 2014 08:50

 


Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace : 27.06 2014 08:50 , © Univerzita Karlova v Praze