Menu


  Rychlé vyhledávání


       Tezaurus


Tezaurus


Je strukturovaný slovník, uspořádaný tak, aby vyjadřoval vztahy mezi jednotlivými pojmy dané tematiky.


Tezaurus Informačního centra pro environmentální vědy obsahuje termíny z  oblasti životního prostředí a dalších souvisejících disciplín, jako je například ekonomie, filosofie, sociální vědy, kultura, politika.


Tezaurus je bilingvní : česko-anglický. K dispozici je v podobě tematického stromu.


Má čtyři úrovně, třetí a čtvrtá úroveň tezauru odkazuje na konkrétní literaturu v katalogu ExternĂ­ odkaz  Knihovny společenských věd T.G. Masaryka v Jinonicích.


Tezaurus je průběžně modifikován a doplňován tak, aby odpovídal vývoji v dané oblasti a měnícím se informačním potřebám.


ExternĂ­ odkaz Vyhledávání dokumentů prostřednictvím tezauru

Tento dokument ..    

Kontaktní osoba
pro tento dokument:


 

 

Tento dokument
ke stažení:


     ve formátu PDF
     ve formátu TXT

 

Poslední změna:

27.06 2014 08:49

 


Komentáře a dotazy zasílejte z kontaktního formuláře, Poslední aktualizace : 27.06 2014 08:50 , © Univerzita Karlova v Praze